Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Rerepan Upacara Sungkem
 

Rerepan Upacara Sungkem

Pada acara sungkeman oleh kedua calon mempelai kepada orang tua, biasanya dialunkan rerepan atau kidungan dhandhanggula. Sebelumnya hal yang sama juga telah saya upload rerepan jengkaring suba manggala disini, dan rerepan untuk kirab kasatriyan disini.

Rerepan Dhandhanggula

Kangge Nyarengi Upacara Sungkem

  

Rama ibu kang luhuring budi,

Ingkang hangukir jiwa lan raga,

Kang agung pangurbanane,

Paring pituduh luhur,

Rina wengi tansah hangesthi,

Mrih rahayuning putra,

Lulus kang ginayuh,

Sadaya ribet rubeda,

Linambaran kanthi sabarang penggalih,

Tuhu pantes sinembah.


Kadya sinendhal rasaning ati,

Panyungkeme kang putra sayuga,

Tumetes deres waspane,

Tan kanawa jroning kalbu,

Ngondhok-ondhok rasaning galih,

Alon ngandikanira,

Dhuh angger putraku,

Sun tampa panyungkemira,

Muga-muga antuk barkahing hyang Widi,

Nggonira jejodhohan.

 

Piwelingku aja nganti lali,

Anggonira mbangun bale wisma,

Runtut atut sakarone,

Adohna tukar padu,

Tansah eling sabarang ati,

Kuwat nampa panandhang,

Tan gampang amutung,

Dadiya tepa tuladha,

Uripira migunani mring sesame,

Hayu-hayu pinanggya.

 
 
 
 
 
 
 
  448347 visitors (1572249 hits)
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free