Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Rerepan Kirab Kasatriyan
 

Rerepan Kirab Kasatriyan

Untuk mengiringi kirab kasatriyan pada upacara penganten adat jawa, biasanya dikumandangan kidungan atau rerepan. Berikut ini salah satu rerepan dengan tembang sekar sinom.

 

Rerepan Kangge Nyarengi Kirab Kasatriyan

Sekar Sinom

 

Mijil kang pindha narendra,

den garubyuk para cethi,

mancorong ponang wadana,

pindha Komajaya Ratih,

rinengga-rengga peni,

gawok ngungun kang handulu,

sinung prabawa maya,

hangadhang mulya sejati,

jroning driya asung pamuji Hyang Suksma.

 

Pamujine mengku brata,

meminta sihing Hyang Widhi,

satindak lan tandukira

mugyantuk berkahing Gusti

uga muna lan muni,

tinebihna salah dudu,

tinuntun budi tama,

pantes tinulad para janmi,

pindha nata gya salin agem satriya.

 

 

 

Hageman satriya tama,

pinhane sang Gunungsari,

iku kang temanten priya,

kang putri lir ragil kuning,

prasetya trus nyawiji,

mrih lestari runtut-atut,

ngesti mengkoni putra,

tali tresna jaman mangkin,

dwi kang putra wus cukup rengganing karma.

 

Tindake sang sinatriya,

kairing puji hastuti,

wiraga mengku prabawa,

mrabawani kang mriksani,

hamemayu sesame,

mahambeg satriya tuhu,

yeku trah Pancasila,

ngudi mulya lahir batin,

tansah eling waspada bakti mring praja

 

 

Widada manggih yuwana,

sari kang pindha Narpati,

rineksa pra wredha mudha,

sumunar lir Dewa-Dewi,

kongsi kaki lan nini,

paminta kapranan kalbu,

amrih bisa sembada

ing akhir manggih Swarga di,

wiji mulya kinarya ngrengga Nagara

 

 

Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, sampun handungkap prapteng unggyan ingkang tinuju, subamanggala gya sung sasmita mring sri temanten nulya kalenggahaken wonten sasana adi, sang suba manggala sumawana para kadang Wandawa binger jroning wardaya karana wus bangkit hangentasi karya mulya wangsul mring papanira sowang-sowang nedya lerem salira kanthi suka pari suka sumangga nun nuwun.

Anda dapat mengunduh dalam format pdf dibawah ini:

 
 
 
 
 
 
 
  445234 visitors (1563777 hits)
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free