Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Rerepan Jengkaring Suba Manggala
 

Rerepan Jengkaring Suba Manggala

Berikut ini rerepan Dhandhanggula untuk mengiringi jengkaring Suba Manggala pada upacara temanten adat Jawa, untuk melengkapi postingan sebelumnya.

Rerepan Dhandhanggula

Kangge Nyarengi Jengkaring Suba Manggala


 

 

Hanyarkara sinanggit memanis,

hangrumpaka pahargyan prasaja,

dahat edi sanyatane,

sinten kang nembe mantu,

hamiwaha atmajaneki,

mahargya marang putra,

ingkang sampun dhaup,

bapak ………………………….

sekalian kang hanggung tulus marsudi,

budayaning priyangga.

 


Wus manunggal keblat hanyawiji,

amrih bisa lestari widada,

Sri penganten sakarone,

jinangkung ing Hyang Agung,

saniskara ingkang kaesthi,

sembada kang sinedya,

jumbuh kang ginayuh,

guyub rukun ing bebrayan,

runtut atut tumekaning kaki lan nini,

manggiha bagya mulya.

 

Satelasing sekar Dhandhanggu kalih pada punika, menawi dereng cekap saget dipun sambung Ayak-Ayak Sl.9

Apabila anda memerlukan rerepan tersebut, dapat mengunduh dalam bentuk file PDF dibawah ini

 
 
 
 
 
 
 
  429914 visitors (1530025 hits)
 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=