Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Panutup Pawiwahan Temanten
 

Panutup Pawiwahan Temanten

Sampun paripurna pahargyan prasaja ing siyang/dalu punika, lumantar pangendhaliwara sepindhah malih panjenenganipun Bapa/Ibu ………………………, ngaturaken gunging panuwun saha hambok bilih anggenipun hanampi menggah karawuhan panjenengan sami, wonten kuciwaning bojakrami, wonten anuh ingkang kirang wanuh, lungguh ingkang kirang mungguh, miwah suguh ingkang kirang lawuh, mawantu-wantu ingkang hamengku gati, nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Semanten ugi kula minangka pangendhaliwara, hambok bilih wonten gonyak-ganyuking wicara, cawuh kliruning basa, kisruhing paramasastra, miwah kiranging suba sita ingkang singlar ing reh tata krama, jenang sela wader kali sesondheran, apuranen menawi lepat atur kawula. Sepindhah malih tahu kecap Purwasari, menawi wonten keladuking patrap lan pangucap nyuwun pangaksami.

Matur nuwun, mboten langkung kawula handherekaken sugeng kondur, mugi wilujeng dumugi ing ndalem.

Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

 
 
 
 
  448347 visitors (1572252 hits)
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free