Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Panutup Pawiwahan Manten
 

Panutup Pawiwahan Temanten

Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa, madya, wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa, kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala.

 

Minangka pratandha paripurnaning adicara, kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu ………………………………….., keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit, tumuju wiwaraning wisma pawiwahan, ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna, sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti, mugi rahayu ingkang samya ginayuh. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. Gleyong laras pelog pathet nem )

 
 
 
 
  443456 visitors (1560250 hits)
 
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=