Untitled Document
Komisi Gratis http://hits4pay.com/members/index.cgi?ronyfatma
Klik Aja Deh Klik Aja Deh


   
 
  Panutup Pawiwahan Manten
 

Panutup Pawiwahan Temanten

Wahyaning mangsa kala wus ndungkap paripurnaning adicara jumbuh kaliyan urut reroncening adicara purwa, madya, wasana sampun kalampahan kaleksanan dening kulawangsa, kanthi wilujeng kalis ing rubeda nir ing sambekala.

 

Minangka pratandha paripurnaning adicara, kasuwun panjenenganipun Bapa/Ibu ………………………………….., keparenga hanjengkaraken putra temanten sarimbit, tumuju wiwaraning wisma pawiwahan, ingkang saperlu anguntapaken konduring para tamu saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Kanthi mekaten pratandha pawiwahan prasaja ing siyang/dalu puniko sampun paripurna, sinartan sesanti jaya-jaya wijayanti, mugi rahayu ingkang samya ginayuh. Jengkaring putra temanten sarimbit sinawang gegleyongan lampahe ( Binarung : Ldr. Gleyong laras pelog pathet nem )

 
 
 
 
  448347 visitors (1572223 hits)
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free